دسته: اشعار فاطمی

شرح سیلی / سرودۀ حضرت آیت الله العظمی صافی

ای دخت گرامی پيمبر ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو در مُلك وجود زيب و زيور با شير […]

قصیدۀ فاطمیه

ید الله را ز بسط حق ببستند نگین خاتمیت را شکستند به جای آن سلیمان دیو بنشست زکین مشکات نور الله بشکست خزان شد گلشن ختم النبیین که شد پژمرده یاس آل یس سیه پوش از زمین تا عرش أعلی مگر بگرفته ماه روی زهرا شبی تاریک و در خوابند اغیار در آنشب هفت کوکب […]

فیض نخست و خاتمه

دختر فكر بكر من، غنچه لب چو واكند از نمكين كلام خود حق نمك ادا كند طوطى طبع شوخ من گر كه شكر شكن شود كام زمانه را پر از شكر جانفزا كند بلبل نطق من زيك نغمه عاشقانه‏ اى گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا كند خامه مشكساى من گربنگارد اين رقم […]

دخت شه لولاک

اركان فلك را، اشباح ملك را، سكّان سمك را، چه پير و چه برنا مخلوق دو عالم، ارواح مكرّم، از دوده آدم، ذرّيه حوا چون نيست مناصى، جويند خلاصى، از مؤمن و عاصى، از جاهل و دانا خواهند شفاعت، آرند ضراعت، دارند اطاعت، در دنيى و عقبا از زهره زهرا، صدّيقه كبرى، انسيه حورا، فرماندهِ […]

نیّر مشکات حقیقت

فاطمه اى همسر شير خدا             دُخت نبى، شافع روز جزا           اى كه تو بر آلِ كسا محورى             بر سر زنهاى جهان افسرى‏           جان جهان نفس مسيحاى توست             نون و قلم نطق شكرخاى توست‏           مبدأ قانون شريعت تويى             نيّر مشكات حقيقت تويى‏           سرّ تو شيرازه […]

مطلع جمال خداوندى

آوخ ز وضع اين كره وز كارش زين دايره بلا و ز پرگارش‏ شمس وجود احمد و خود زهرا ماه ولايتست ز اطوارش‏ دختِ ظهورِ غيبِ احد، احمد ناموس حق و صَندُق اسرارش‏ هم مطلع جمال خداوندى هم مشرق طليعه انوارش‏ صد چون مسيح زنده ز انفاسش روح الامين تجلّى پندارش‏ هم از دَمَش مسيح […]